TOPlist

NAVRCHOLU.cz

liboc-1

Původní pojmenování vsi znělo Frankegrün a znamenalo tedy Frankovu novinu, nivu. Protože se ale v okolí vsi nacházela naleziště železné rudy, byl zde postaven železný hamr pro její zpracování. A právě podle něj došlo ke změně pojmenování vsi na Frankenhammer. Český název Liboc byl stanoven v roce 1948 a odvozen byl od obcí protékajícího Libockého potoka.

 

První písemná zpráva o vsi je z roku 1422, kdy je zmiňován zdejší železný hamr. Zkáza obce nastala po 2. světové válce. Po odsunu většiny původního obyvatelstva se obec nepodařilo dosídlit. A tak byly zahájeny demolice opuštěných a chátrajících domů – do roku 1960 jich bylo zbořeno 58. Obyvatelé Liboce se po dlouhá staletí živili především zpracováváním železné rudy v železných hamrech. Později se zde rozvíjela výroba hudebních nástrojů. Ve 30. letech 20. století zde byly tři obchody s potravinami a smíšeným zbožím a několik hostinců, ve kterých byly pořádány také taneční zábavy.

 

 

foto-liboc-cernb

V obci byl mlýn (Stöberhmühle) a v její blízkosti stál bývalý železný hamr s pekárnou a hostincem. Nejvýznamnější stavbou v Liboci je kostel Nejsvětější Trojice z let 1890 – 1891. Stavbu kostela zahájil 26.07.1890 stavitel Josef Taudl z Kraslic. Ukončena byla 31.10.1891. Svěcení kostela bylo 02.08.1892 pražským arcibiskupem Františkem kardinálem hrabětem Schönbornem. Vedle kostela byl v roce 1925 postaven pomník 18 obětem 1. světové války a o kousek dál byl založen hřbitov.

 

Ten byl v roce 2001 pietně upraven péčí bývalých obyvatel. Z druhé strany kostela dodnes stojí nevyužitá fara a bývalá dvojtřídní škola. Naproti kostelu stála budova špitálu a obecního úřadu, ta zde stojí dodnes a slouží k rekreačním účelům. U odbočky cesty z hlavní (kraslické) silnice do centra obce stojí dodnes křížek a bývalý hostinec. Z ostatní zástavby se nedochovalo prakticky nic. Ze spolků působili v obci dobrovolní hasiči, turneři, svaz Němců, spolek pěvecký a střelecký a byla zde také hudební kapela. Pošta byla v Kraslicích. K Liboci patřila kolonie domků Čtyřdomí (Vierhäuser), zdemolovaná a zplanýrovaná v roce 1959.

 

 

Vývoj počtu domů a obyvatel:


1869 91 domů 644 obyvatel
1900 97 domů 563 obyvatel
1930 87 domů 471 obyvatel
1991 2 domy 4 obyvatelé