TOPlist

NAVRCHOLU.cz

Azylový dům v Oloví

 

 

Poslání:

 

Azylový dům v Oloví je celoroční pobytovou službou pro muže v nepříznivé sociální situaci převážně do 26 let věku poskytující zázemí, pomoc a podporu uživatelům v rozvoji jejich osobnosti a soběstačnosti, vedoucí k sociálnímu začlenění.

 

 

Cíl činnosti:


Cílem sociální služby je, aby uživatel po ukončení pobytu v Azylovém domě  byl schopen žít samostatným životem a začlenil se do společnosti.

 

 

Komu je služba určena:

 

 • Muži od 18 do převážně 26 let věku, do 35 let věku může udělit  vyjímku ředitel zařízení, nad 35 let správní rada.
 • Osoby, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež.
 • Osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

 

 

Kapacita zařízení: 12 lůžek

 

 

V AD jsou zajištěny tyto základní činnosti:

 

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Sociální poradenství
 • Výchovné a volnočasové aktivity

 

 

Sociální služby jsou poskytovány ve shodě se Standardy kvality sociálních služeb v ČR. Azylový dům v Oloví úzce spolupracuje v oblasti rodinného a trestního práva s Advokátní kanceláří JUDr. Vlasta Dohnalová.