TOPlist

NAVRCHOLU.cz

Středisko na farmě v Liboci

 

 

Objekt občanského sdružení Útočiště, o.s. na farmě v Liboci se nachází v krásné přírodě chráněné krajinné oblasti Leopoldovy Hamry výběžku Krušných hor nedaleko města Kraslice. Jedná se o patrový zděný objekt. Pozemky o celkové ploše 9.092 m2 se nacházejí v mírně svažitém terénu, z toho zastavěná plocha je 363 m2. V části objektu je budována ubytovací kapacita pro poskytování sociálních služeb. Připravujeme zde také prostory pro realizaci drobné provozovny, která poskytne další příležitost pracovní aktivizace uživatelů sociálních služeb. V budoucnu by měla ve Středisku na farmě v Liboci vzniknout hospodářská činnost: práce se zvířaty, sázení stromků, práce na poli, ekologické pěstování zeleniny, péče o ovocné stromy, zpracování úrody.

 

 

Komu bude služba určena:


Mužům od 18 do převážně 26 let věku.

 

 • Osoby, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež.
 • Osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. 

 

 

Jaké služby budeme nabízet:

 

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Sociální poradenství
 • Výchovné a volnočasové aktivity

 

 

Kapacita zařízení:  po dokončení 15 lůžek

 

 

 

V současné době probíhají nutné stavební úpravy na objektu. Za významné finanční a materiální podpory sponzorů a nadací jsme dokončili II etapu rekonstrukce střešní krytiny, betonování a statické zajištění podlah v nově vznikající chráněné terapeutické dílně. Také došlo k výměně dalších oken a dveří, kanalizace, vodovody, hydranty a cirkulace tuv. Rozvody ústředního topení. Dokončili jsme zateplení domu a další úpravy uvnitř objektu.

 

 

Projekt  Střediska na farmě v Liboci v minulých letech významně podpořila např. Česká televize, Nadace VDV Olgy Havlové, Nadace Divoké husy, Nadace VINCI v ČR, Nadační fond Veolia a další významní dárci.