TOPlist

NAVRCHOLU.cz

Jak nás můžete podpořit?

 

Občanské sdružení Útočiště,o.s. je nestátní nezisková organizace. Naplnění základních cílů sdružení je závislé na ochotě jednotlivců, firem i státních institucí podpořit tuto práci.

 

 

 

 

 

 

Finanční dar, který je u fyzických osob vyšší než 1000,- Kč, si můžete odečíst od daňového základu. Dary právnických osob lze odečíst od daňového základu pokud jsou vyšší než 2000,- Kč za rok. Na účet Útočiště, o.s. můžete kdykoliv zaslat jednorázový finanční dar. Velmi nám pomohou i malé pravidelné částky, např. formou trvalého měsíčního příkazu k úhradě. Rádi Vám zašleme potvrzení o výši Vašeho daru a vystavíme darovací smlouvu. V případě zájmu můžeme také informovat o činnosti našeho sdružení.

 

 

 

 

Aktuální praktické potřeby:

 

a) vícemístná dodávka pro přepravu klientů, materiálu, nábytku a vybavení


b) přívěsný vozík za osobní automobil na stavební materiál, kovošrot a nábytek


c) bojler pro ohřev teplé vody do Azylového domu v Oloví – stávající je „nadoraz“
 

 

 

 

Zdroje finančních prostředků sdružení tvoří zejména:

 

 • dary od právnických a fyzických osob
 • příspěvky a dary od zahraničních dárců
 • příjmy z činností, jimiž se realizuje cíl činnosti sdružení
 • dobrovolné dary organizací, církví a jednotlivců
 • příspěvky a dary od nadací a nadačních fondů
 • státní příspěvky a dotace
 • příspěvky místní samosprávy - Karlovarského kraje, měst a obcí
   

 

 

 

Podpořit práci našeho sdružení je možné:

 

 • finančním darem v hotovosti nebo bezhotovostním převodem
 • materiálním darem – pěkné ošacení, použitý nábytek a vybavení domácnosti, kancelářské vybavení, výpočetní technika, stavební materiál…
 • poskytnutím bezplatné služby - právní poradenství, grafické práce a tisk, stavební práce…
 • dobrovolnickou prací - výpomoc s údržbou budov a zahrad, vyklízením a stěhováním…
 • poskytnutím nejrůznějšího kovového odpadu včetně autobaterií, sporáků, praček, vodovodních baterií, PC…
   

 

 

 

Budeme vděčni za každou projevenou podporu v jakékoliv formě.