TOPlist

NAVRCHOLU.cz

dite_drogy_1

Co dělat když moje dítě bere drogy ?

 

Rodiče doufají a namlouvají si, že právě jejich dítěti se drogy vyhnou. Nepřipouštějí si, že by se mohl problém užívání a zneužívání drog týkat jejich rodiny. Když se pak první příznaky objeví, tito rodičové věří, že zase rychle zmizí, namísto aby konstruktivně a preventivně jednali. V důsledku nabývají nepatrné problémy obrovských rozměrů. Rozhodující je včasný zásah. Děkujeme vám, že své děti milujete natolik, že čtete dál.

 

 

Jak omezit riziko drogových problémů ?

 

Všichni musíme čelit skutečnosti, že v určitém okamžiku se téměř každé dítě dostane do kontaktu s drogami a bude se muset rozhodnout, zda je vyzkouší nebo ne. Musíme našim dětem pomoci připravit se na toto setkání. Mluvte s dětmi o drogách stejně jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Nepodceňujte své děti, ví často o drogách víc než si myslíte. Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru. Nezapomínejte pozitivně hodnotit, nebojte se pochválit. Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém. Rodiče by měli vést své dítě k rozpoznání pozitivních i negativních životních hodnot a ukazovat směr. Buďte pozitivním příkladem. Lehko řečeno – těžko provedeno. Přesto se ale pokuste. Pomozte dítěti zvládat negativní tlaky ze strany vrstevníků. Vychovávejte ke schopnosti zodpovědného rozhodování a jednání. Podporujte všechny pozitivní aktivity svého dítěte. Nejen podporujte, ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy svého dítěte.

 

dite_drogy_2

Jak zjistit, že moje dítě bere drogy ?


Obecné příznaky užívání návykových látek: změna přátel, problémy ve škole, ztráta zájmu a aktivit, změna chování vůči okolí, slabost, spaní přes den, změna stravovacích návyků, mizení peněz, věcí z domácnosti. Červené, unavené oči, napuchlá víčka, nekontrolované výbuchy smíchu, rozšířené či zřetelně zmenšené zorničky, nález stříkaček, jehel a drog, stopy po injekčním vpichu. Přítomnost drog lze prokázat drogovými testy, které lze zakoupit v lékárnách.

 

 

Co dělat, když moje dítě bere drogy?


Zachovat klid. Situaci nelze vyřešit ze dne na den. Nenechte se svým dítětem manipulovat. Buďte rozhodní a důslední. Každá taková situace vyžaduje velkou trpělivost. Dokáže fyzicky i psychicky vyčerpat. Sehnat si všechny dostupné, neskreslené informace o drogové problematice. Nebojte se vyhledat odbornou pomoc – kontaktní centra, terénní programy, sociální poradny, detoxikační zařízení, terapeutické komunity.. Neprokazujete tím slabost, ale naopak odhodlanost a lásku ke svému dítěti. Nikdy nespoléhejte na to, že problém prostě sám zmizí, až děti vyrostou ze „složitého období“. Přehlížením danou situaci nevyřešíte.