TOPlist

NAVRCHOLU.cz

Útočiště je nadějí pro ty, kdo v životě ztroskotali - Tisková zpráva Útočiště, o.s. - 22. 12. 2011

24.01.2012, 13:46,

Občanské sdružení Útočiště, o.s. se sídlem v Sokolově, je nestátní nezisková organizace založená na principech křesťanské víry. 

 

 


 

 

Cílovou skupinou působení Útočiště, o.s., jsou osoby v nepříznivé sociální situaci a bez zázemí, kterým jsou poskytovány sociální služby v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence formou terénních, ambulantních a pobytových služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílem činnosti sdružení je řešení potřeb zejména mladých lidí a jejich postupné sociální začleňování a uplatňování na trhu práce. Víme, že tito lidé potřebují partnera, který jim pomůže najít v životě smysluplný cíl a umožní dostat šanci na nový začátek.


V Oloví provozujeme azylový dům s kapacitou 12 lůžek. V něm pracujeme především s mladými muži, kteří prošli výkonem ústavní či ochranné výchovy, nebo byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, či ztratili rodinné zázemí. Nemají domov a někteří propadli různým závislostem. Tito lidé prožili často velmi problematické dětství, nezájem rodičů a pocit, že tu není nikdo, komu by na nich opravdu záleželo. Jejich život se dostal na šikmou plochu, na jejímž konci následuje pád na úplné dno.“

 

V Chodově máme odbornou sociální poradnu, která poskytuje pomoc lidem v nejrůznějších obtížných životních situacích. V budově poradny provozujeme také dobročinný obchod, který nám trochu pomáhá v naší tíživé ekonomické situaci. V rekonstruovaném středisku na farmě v Liboci jsme připravovali kapacitu dalších 15-ti lůžek pro muže. Těšili jsme se na to, že po téměř deseti letech úsilí uvidíme farmu na Liboci v provozu, jak slouží potřebným lidem a jak bude reálně možné těmto lidem v jejich životě pomoci. K našemu zármutku však středisko v Liboci letos 30. listopadu vyhořelo. Jsme přesvědčeni, že požár je dílem žháře. Někdo se do objektu vloupal, ukradl část zařízení a objekt zapálil. Vše je zatím ve fázi vyšetřování. Také policejní vyšetřovatel stanovil jako nejpravděpodobnější příčinu požáru domu úmyslné zapálení. Škoda se předběžně odhaduje na 5 milionů korun. Výsledkem je zcela zničená střecha a propadlé stropy.

 

Na konci srpna 2011 čelila podobnému loupežnému a žhářskému útoku i odborná sociální poradna Útočiště, o.s. v Chodově. Práce na rekonstrukci objektu po požáru dosud neskončily. V září tohoto roku došlo ke krádeži značných finančních prostředků v místě sídla sdružení v Sokolově a v zápětí na to nám neznámý útočník ve stejné budově umístil zápalnou láhev na okno a okno tak zničil. Po těchto útocích byla letos v říjnu oslovena významná firma zprostředkující pojištění. Tato měla zajistit vhodný produkt v oblasti pojištění pro všechny objekty v nichž Útočiště, o.s. působí a ve dvou objektech v té době již proběhlo konkrétní místní šetření. Do konce měsíce října tedy mohlo být vše pojištěno. Tato nejmenovaná firma však svému závazku nedostála a v průběhu nedokončeného procesu se žel odehrál poslední útok žhářů. Všechny informace jsou předávány Policii ČR ke zpracování.

 

Původně jsme provedení kolaudace části objektu v Liboci plánovali na konec tohoto roku, ale pro nedostatek finančních prostředků jsme to byli nuceni odložit na rok příští. Přestože jsme v letošním roce úspěšně prošli inspekcí standardů kvality sociálních služeb, provoz Azylového domu v Oloví se již druhým rokem musí obejít bez dotací od státu. Také poradna v Chodově je v letošním roce bez dotací a provoz obou služeb jsme museli zajistit pomocí darů, sbírek, výnosu z dobročinného obchodu a pomocí příspěvků jednotlivých měst a obcí. Z těchto důvodů byla rekonstrukce na Liboci značně utlumena.

 

V Liboci měly kromě ubytování vzniknout také drobné provozovny v připravovaných dílnách a tím i příležitost k pracovnímu uplatnění uživatelů. Hospodářská činnost klientů měla zahrnovat práci se zvířaty, na poli i zahradě. To, co se stalo je nám nesmírně líto i s ohledem na všechny dárce, dobrovolníky a partnery, kteří nás v minulosti podpořili a za jejichž pomoc jsme tolik vděčni.

 

Chceme také touto cestou poděkovat všem těm, kterým není osud naší práce lhostejný a kteří nás v této chvíli podporují nejrůznějším způsobem!

 

 

Správní rada Útočiště, o.s.
 

 
« Zpět