TOPlist

NAVRCHOLU.cz

Ukončení provozu Azylového domu, Útočiště, o.s.

19.03.2013, 16:55,


S politováním  oznamujeme,  že  ke  konci  března  roku  2013  ukončuje  svou  činnost  Azylový 
dům v Oloví. Důvodem je dlouhodobá absence dotačních prostředků z MPSV a KÚKK.
Poskytování  sociálních  služeb  bylo  v tomto  domě  započato  na  podzim  roku  1999,  kdy 
nastoupil  první  uživatel.  Nejprve  se  jednalo  o  Dům  křesťanské  pomoci,  později  Dům  na 
půl cesty a nakonec Azylový dům. Za tu dobu prošlo zařízením několik desítek mužů, kteří 
dostali  prostor  pro  změnu  v životě.  Poslední  uživatelé  ukončovali  službu  během  roku  2012, 
kdy se postupně, dle svého individuálního plánu, úspěšně osamostatnili a zařadili do běžného 
života. V rámci AD v Oloví jsme jim poskytnutou sociální službou, zázemím, poradenstvím a 
praktickou pomocí s nabytím či posílením potřebných kompetencí, poskytli účinnou podporu 
pro získání samostatného bydlení a zaměstnání. Navíc uživatelé přijali do svého života celou 
řadu  nových  postojů  i  praktických  dovedností,  díky  čemuž  je  reálný  předpoklad,  že  se  do 
sociálně vyloučeného prostředí, z kterého přišli, nebudou navracet.
V současné  době  v rámci  Útočiště,  o.s.  nadále  poskytujeme  službu  odborného  sociálního 
poradenství v Chodově. Při něm provozujeme Dobročinný obchod, který je jedním ze zdrojů 
financování  služby.  Vážíme  si  podpory  a  spolupráce  zejména  s městem  Chodov  a  dalšími 
jako je Habartov, Vintířov, Nové Sedlo nebo Březová. Jinak je poradna ze strany MPSV a KÚ 
bez dotací již třetím rokem. 


Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli nebo podílí na sociálních službách Útočiště, o.s. ať už 
finančně, materiálně, vlastní prací, zájmem nebo modlitbami. Toto je pro nás povzbuzením.

 
« Zpět